You cannot see this page without javascript.

본문 바로가기

쓰기

불암3호 배추 모종의 변화

admin2019.08.29 15:03조회 수 329댓글 0

  • 12
    • 글자 크기

 

20191001_083242.jpg

<2019년 10월 1일 모습>

 

20190928_100410.jpg

<2019년 9월 28일 모습>

 

20190923_120946.jpg

<2019년 9월 23일 모습>

 

20190920_080209.jpg

<2019년 9월 20일 모습>

 

20190914_091728.jpg

<2019년 9월 14일 모습>

 

20190910_080622.jpg

<2019년 9월 10일 모습>

 

20190908_081720.jpg

<2019년 9월 8일 모습>

 

20190906_073652.jpg

<2019년 9월 6일 모습>

 

20190902_074627.jpg

<2019년 9월 2일 모습>

 

20190831_082023.jpg

<2019년 8월 31일 모습>

 

20190828_0838271.jpg

<2019년 8월 29일 모습>

 

20190826_113434.jpg

<2019년 8월 26일 아주심기한 모종>

  • 12
    • 글자 크기
오늘 수확한 고구마 일부 2019 옥수수, 참외 재배 종료
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 19다음
첨부 (12)
20190826_113434.jpg
675.2KB / Download 0
20190828_0838271.jpg
606.1KB / Download 0
20190831_082023.jpg
737.1KB / Download 0
20190902_074627.jpg
702.9KB / Download 0
20190906_073652.jpg
676.8KB / Download 0
20190908_081720.jpg
657.1KB / Download 0
20190910_080622.jpg
732.7KB / Download 0
20190914_091728.jpg
735.8KB / Download 0
20190920_080209.jpg
816.8KB / Download 0
20190923_120946.jpg
746.0KB / Download 0
20190928_100410.jpg
851.5KB / Download 0
20191001_083242.jpg
790.8KB / Download 0